Projekty , granty
Eventy, Svadby
Exkurzie a letné tábory
Hody, Jarmoky
Exkurzie a letné tábory
Organizujeme exkurzie vo včelnici spojené so spracovaním včelých produktov a zážitkové aktivity na farme, kŕmenie zvierat. Počas letných prázdnin môžete Vaše dieťa prihlásiť do denného letného tábora, zameraného na včelárstvo a farmárstvo. Aktivity sú zamerané na vytvorenie pozitívneho vzťahu k prírode, zvieratám, na budovanie zdravých sociálnych vzťahov. Vyučujeme tradičné remeslá spracovanie vlny, košikárstvo, drotikárstvo....

Termíny :
8.7 - 12.7.2019
12.8 - 16.8.1019

cena: 110€