Projekty , granty
Eventy, Svadby
Exkurzie a letné tábory
Hody, Jarmoky
Projekty , granty
Aktuálne realizujeme:

Api terapia - relaxácia a prírodná stimulácia zdravia, ako prostriedok porozumenia včelám, podporil Bratislavský samosprávny kraj

Medobranie vo vonosadskej rodovej aleji,podporila
REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia

Komunitné Jánska ohne, podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí

Medová cesta a medobranie vo Vinosadoch, nadácia Orange
Banner Banner Banner Banner Banner